Khai giảng khóa huấn luyện Đào tạo ban đầu để cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không