Kiểm tra thực địa hiện trường dự án tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành