Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ADS-B/VHF giữa công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay và Cục Hàng không Singapore