Lãnh đạo các đơn vị trong ngành Hàng không đến chúc Tết CB-NV Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam