Lãnh đạo Công ty Quản lý bay miền Nam thăm hỏi, động viên cán bộ nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ nhân dịp năm mới 2019