Lãnh đạo Tổng công ty kiểm tra tình hình thực hiện tại công trường xây dựng Đài KSKL Cát Bi