Lãnh đạo VATM chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí nhân ngày 21/6