Lãnh đạo VATM thăm và làm việc tại Đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ, Cà Mau