Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ tốt nghiệp cho học viên lớp KSVKL khóa I