Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đưa các công trình hàng không vào Danh mục công trình quan trọng liên quan đến An ninh Quốc gia