Lễ công bố Quyết định giao quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam