Lễ công bố Quyết định thành lập và chuyển đổi Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận- Tại sân Cam Ranh