Lễ đón nhận Quyết định và Khai giảng lớp đào tạo Kiểm soát viên Không lưu khóa I