Lễ ký kết Văn bản hiệp đồng bảo đảm an toàn bay đối với hoạt động bay chụp ảnh và quét Lidar