Lễ ký quy chế phối hợp chuyển giao - tiếp nhận dịch vụ khí tượng hàng không giữa Công ty Quản lý bay miền Trung và các Công ty Cảng hàng không liên quan