Lực lượng trực chốt khu vực Đà Nẵng tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp