Mùng 2 Tết Bính Thân, Chủ tịch-Đinh Việt Thắng đã đến thăm, chúc Tết CB, NV tại Công ty Quản lý bay miền Trung và miền Nam