Ngày 15/5/2014: 61 năm Ngày truyền thống của Dịch vụ Tin tức hàng không thế giới