Nghiên cứu và áp dụng thành công phương thức bay đến RNAV1 “Point Merge” tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài