Nhà ga hành khách Cảng hàng không Tuy Hòa đi vào khai thác