Nhân viên kỹ thuật của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế CDCP