Nhân viên kỹ thuật của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự khóa đào tạo về “CCNA Security”