Nhân viên kỹ thuật của VATM tham gia khóa huấn luyện chuyên sâu khai thác bảo dưỡng hệ thống thiết bị UPS/STS