Nhân viên kỹ thuật Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tham dự khóa đào tạo về xử lý sự cố an toàn thông tin mạng