Những nữ "CSGT" giấu mặt, dẫn đường cả ngàn máy bay trên chín tầng mây