Nỗ lực kiểm soát bầu trời, đảm bảo an toàn các chuyến bay đi đến miền Trung