Ông Juan Carlos Salazar nhậm chức Tổng Thư ký ICAO