Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tiến độ dự án Sân bay Long Thành