Phối hợp liên ngành phòng chống dịch bệnh khẩn cấp tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2020