Phối hợp ra quyết định khai thác tại sân bay (A-CDM) và tích hợp ATFM-ACDM tại Thái Lan