Quản lý bay miền Nam: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính khóa 37 (K37)