Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển GTVTVN” cho 89 cá nhân thuộc TCT QLBVN