Quyết tâm đảm bảo tiến độ các công trình phục vụ Quản lý bay thuộc dự án “Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”