Tân Tổng giám đốc Đinh Việt Thắng kiểm tra công tác điều hành bay