TCT Quản lý bay Việt Nam tổ chức họp bàn về phương án tiếp nhận dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ TCT Cảng hàng không Việt Nam