Tham dự tập huấn “Nâng cao về an toàn thông tin và các biện pháp kiểm soát, khắc phục sự cố bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ công nghệ thông tin của các cơ quan, doanh nghiệp trong ngành hàng không”