Thị trường hàng không Việt Nam phục hồi nhưng chưa đồng đều