Thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam tại buổi làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam ngày 8 tháng 3 năm 2013