Thông báo phát động cuộc thi sáng tác Bài hát truyền thống “Tự hào Quản lý bay Việt Nam”