Thông tin báo chí: Ký kết Thỏa thuận tài trợ giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cơ quan Thương mại và phát triển Hoa Kỳ