Thông tin báo chí: Thực hiện giảm phân cách tối thiểu giữa các tàu bay từ 5 hải lý xuống 3 hải lý tại vùng trời khu vực sân bay Đà Nẵng