Thông tin báo chí về việc ký hợp đồng giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tập đoàn Mitre, Hoa Kỳ