Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Nguyễn Nhật đến thăm và làm việc với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam