Thủ trướng Chính phủ quyết định đưa một số công trình hàng không vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia