Thứ trưởng Lê Đình Thọ đến thăm và làm việc với VATM