Tin khẩn cấp về bão số 1 (Talim) phục vụ hoạt động bay và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hàng không (17/7/2023)