Tin từ Sở Chỉ huy tiền phương tại Đài KSKL Phú Quốc