Tổ chức khóa “Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy lực lượng kiểm soát an ninh hàng không”