Tổ chức thực hành công tác phòng cháy, chữa cháy tại các Đài KSKL Phú Bài, Chu Lai