Tổng công ty Quản lý bay đề nghị tăng vốn điều lệ lên hơn 3.100 tỷ đồng